Het Onderzoek

 

Borstkanker is de meest voorkomende kanker bij vrouwen en vertegenwoordigt 1/3 van alle vrouwelijke tumoren. In België worden jaarlijks 7.000 nieuwe gevallen vastgesteld. De behandeling van borstkanker behelst enerzijds de lokale behandeling (chirurgie en radiotherapie) en anderzijds de systemische behandeling (chemotherapie, hormonale therapie en immunotherapie).

Radiotherapie, de behandeling door middel van ioniserende straling, is een belangrijk onderdeel van de behandeling van borstkanker. Radiotherapie vermindert het risico op lokaal herval en verhoogt de kans op genezing.

Het onderzoek van Prof. Caroline Weltens heeft als doel innovatieve technieken te ontwikkelen en toe te passen om zo de bestralingsbehandeling van het borstcarcinoom te optimaliseren. Vanaf 2006 wordt dit onderzoek hoofdzakelijk gefinancierd door het Myny-Vanderpoorten fonds.

De complexe vorm van het te bestralen lichaamsdeel, bovendien in de directe nabijheid van hart en longen, maakt dat een correcte bestraling niet eenvoudig is. We willen dus gaan naar een betere én meer doelgerichte bestraling.

Alle onderzoeksprojecten hebben hetzelfde doel: enerzijds de optimalisatie van de bestraling van de doelvolumes en anderzijds de toxiciteit van de bestralingen te verminderen.