Realisaties

 

Er werden volgende realisaties geboekt met het ingezamelde geld van het Myny Vanderpoorten Fonds:

 

In 2006 is het onderzoeksproject gestart met als doel nieuwe bestralingtechnieken te ontwikkelen voor de bestraling van de borst of thoraxwand samen met de locoregionale klierstreken. Hierdoor werd de toegediende dosis beter gedocumenteerd en werden de doelvolumes homogener bestraald zonder dat de dosis aan de normale weefsels toenam. Deze technieken worden nu in de dagelijkse praktijk toegepast.

 

In 2007 werd een project opgestart waarbij de nevenwerkingen van radiotherapie op het hart en de longen werden bestudeerd. Hierbij werd een nieuwe techniek “respiratoire gating” onderzocht én ingevoerd (2008). Deze techniek zorgt ervoor dat het hart en de longen beter gespaard worden tijdens de bestraling. Deze techniek behaalt duidelijk superieure resultaten ten opzichte van andere technieken. De ontwikkeling en implementatie van de “daily inter- and intra-fraction motion management” techniek heeft geleid tot lagere dosissen van bestraling op hart en longen. Deze verschillende technieken werden vervolgens geëvalueerd (2009-2010). De lange termijn resultaten vergelijken zich zeer positief met de resultaten die in de internationale wetenschappelijke literatuur te vinden zijn.

 

In 2012-2013 startte een nieuw onderzoek naar de bestraling van het tumorbed zelf. Het onderzoeksprotocol dat gesteund wordt door het Myny Vanderpoorten Fonds ging over het juister en preciezer bepalen van de locatie en grootte van het tumorbed.

 

In 2013 werden er op de dienst radiotherapie intekenrichtlijnen ontwikkeld die ervoor zorgen dat de doelvolumes nauwkeurig bepaald en afgelijnd worden in 3D. Er gebeurde ook onderzoek om de nauwkeurigheid van deze aflijningen te verhogen. Deze richtlijnen worden, in samenwerking met andere experts, nu aangepast om zo consensus te hebben in de nationale leidraden voor bestralingstherapie. Men tracht nu ook om de Belgische guidelines voor de intekenrichtlijnen voor borstkanker te valideren op Europees niveau.

 

De knowhow en expertise die tijdens het onderzoek werd opgebouwd, wordt maximaal verspreid en gedeeld via publicaties, voordrachten en een internationale “school for image guided radiation therapy”. Er werd ook voor ECCO – the European CanCer Organisation – een video gemaakt over borstbestralingstechnieken voor hun e-learning programma.

De onderzoeken van 2014-2016 zijn gericht op:
Het verminderen van de toxiciteit door minder gezond weefsel te bestralen en tegelijkertijd de doelvolumes nauwkeuriger te bestralen.
Het verbeteren van de bestraling van het boost volume.
Het bestuderen van factoren die de levenskwaliteit na radiotherapie voor borstkanker beïnvloeden. Hiermee zal een model ontwikkeld worden om de patiënten te ondersteunen bij therapiekeuze.

Er werden 5 onderzoekers gefinancierd door het Myny Vanderpoorten Fonds. Gezien de hoge techniciteit van radiotherapie gaat het om een samenwerking tussen clinici en fysici.

 

  • 2007-2009: Dr. Katrien Erven
  • 2009-2011: Dr. Caroline Sweldens
  • 2010: Dr. Anca Florian
  • 2011-2014: Saskia Petillion
  • 2011-2014: Dr. Karolien Verhoeven

Dr. Katrien Erven, radiotherapeute-oncologe, behaalde in mei 2013 haar doctoraatsdiploma over “Breast Cancer irradiation: optimization of treatment techniques and evaluation of toxicity”. In een eerste deel van het onderzoek ging Dr. Erven op zoek naar een verbetering van de plaatselijke bestralingstechnieken voor borstkanker. In een tweede deel ging ze dieper in op de detectie en evaluatie van de gevolgen van radiotherapie voor hart en longen.

Ook Saskia Petillion, medisch fysicus, behaalde dit jaar haar doctoraatsdiploma over “Reductie van de hartdosis met behoud van de dosis op het doelvolume bij radiotherapie van het borstcarcinoom: naar een geïndividualiseerde selectie van de behandelingsmodaliteit”.